БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Maй 2000
[+] Юли 2000
[+] Август 2000
[+] Септември 2000
[+] Октомври 2000
[+] Ноември 2000
[+] Декември 2000

 
Май - 2000 година    Програмата за действие "Дневен ред 21-ви век" е приета през 1992 година на Конференцията по околна среда и развитие в Рио де Жанейро, Бразилия. Тогава за първи път се дефинира понятието "устойчиво развитие", като развитие, при което се задоволяват човешки потребности, без да се отнема правото на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди.

     Тази абстрактна дефиниция на практика означава, че човечеството осъзнава колко разрушителен е начина му на живот и изразява воля да го промени. Промяната трябва да включва отчитане на взаимната свързаност на околната среда, икономиката и обществения живот - от всеки човек по отделно и от всички обществени групи.
Устойчивото развитие може да бъде обяснено с думи като "информация", "диалог", "планиране", "участие", "партньорство","балансираност". Накратко казано - добро управление на всички нива.
Програмата "Възможности 21-ви век" се стреми към създаване и популяризиране на модели за такова добро управление. Но то не е цел, която се постига "веднъж завинаги", а непрекъснат процес, в който участват всички - от децата до президентите. Защото устойчивото развитие не е просто идея, а нов начин на живот.
В България проектът "Възможности 21-ви век" се изпълнява от 1997 година. Първата му фаза завърши през октомври 1999 година. Тя имаше четири основни елемента:
- създаване на Национална комисия за устойчиво развитие;
- изграждане на модели за развитие на устойчиви общини;
- подготвяне на образователна стратегия за българските училища;
- приобщаване на българските медии към процеса на устойчиво развитие.

Очакваните резултати от първия етап на проекта бяха постигнати. Националната комисия за устойчиво развитие беше създадена със Закова за регионално развитие. Двете пилотни общини - Асеновград и Велинград - вече имат свои стратегии за устойчиво развитие, които успешно започнаха да се изпълняват чрез четири демонстрационни проекта. В Асеновград това са аранжирането на експозицията на Палеонтологичния музей и изграждането на пазар "Асеница", а във Велинград - откриването на Центъра за бизнес и информация и въвеждането на факултативно изучаване на устойчиво развитие в Техникума по горско стопанство "Христо Ботев". В резултат на този опит е разработена и отпечатана методика за създаване на общински стратегии за устойчиво развитие.


На 23-ти февруари 2000 година във Велико Търново бе проведена работна среща "Регионално развитие - приоритети и предизвикателства", на която присъстваха представители на общинската управа, кметове и представители на неправителствени организации. На тази среща Свищов бе определен за следваща община, участник в проекта на ПРООН "Възможности 21-ви век".
От май месец в нашата община бе открит и офис за координация на програмата, а в началото на месец юли бе назначен и Петър Петров като местен координатор по програмата за общината.

Проект Възможности 21-ви век е ръководен и финансиран от Програмата на ООН за развитие. (United Nations Development Program)

По-важните неща през годината: