БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Maй 2000
[+] Юли 2000
[+] Август 2000
[+] Септември 2000
[+] Октомври 2000
[+] Ноември 2000
[+] Декември 2000


 
Юли - 2000 година 

    Проведена работна среща на групата на заинтересованите лица за град Свищов с участието на представители на Общината - Станислав Благов - кмет на града, Марин Маринов - заместник кмет, Павел Павлов - председател на Общински съвет, Петър Петров - кмет на с.Ореш; Милена Богданова - отдел Образование и култура, Иван Митев - отдел Икономическо развитие, Нигохос Канарян - отдел "Интеграционни връзки", Пламен Александров - ОП "Общински информационен център", Николай Константинов - Общински пазари, Анелия Гайдова - РЦМСП

- представители на обществеността в града - Петър Личев - първо българско читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови, Поликсения Саркисян - директор СОУ"Н.Катранов", Пламен Пътев - стопанска академия Д.А.Ценов, Таня Гуцева - бюро по труда, Мирослав Якимов - ОСБГДВ, Маргарита Богданова - РЦ за МПС, Величка Цанкова - Слънчо АД

- неправителствени организации - д-р Богдана Бобева - женско дружество Милосърдие, представители от Проекта - Таня Шумкова - национален координатор, Белин Моллов, Велеслава Абаджиева, Герасим Герасимов - фондация Тайм, както и представители на медиите.

  На тази среща бе обсъдено проекто-споразумение за сътрудничество в областта на устойчивото развитие между нашата община и община Асеновград .

  Предложението за сътрудничество беше внесено за гласуване на заседание на общинския съвет.По-важните неща през годината: