БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Maй 2000
[+] Юли 2000
[+] Август 2000
[+] Септември 2000
[+] Октомври 2000
[+] Ноември 2000
[+] Декември 2000

 
Август - 2000 година 

    Офисът на проект Възможности 21-ви век получи компютърна конфигурация от ПРООН.

   Изработена бе и активирана интернет-страница от местния координатор на проекта за община Свищов, на която посетителите могат да изпращат предложения и мнения. [още]

По-важните неща през годината: