БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Maй 2000
[+] Юли 2000
[+] Август 2000
[+] Септември 2000
[+] Октомври 2000
[+] Ноември 2000
[+] Декември 2000
 
Септември - 2000 година 
 

    В централния офис на ПРООН - София е подписано уникалното по рода си споразумение за хоризонтално сътрудничество за изграждане на устойчиво развитие между двойките общини Асеновград-Свищов и Велинград-Тетевен. На тържествената церемония в София кметовете на Велинград и Тетевен, Асеновград и Свищов подписаха двустранни договори за сътрудничество в рамките на проекта "Възможности 21 век" към Програмата на ООН за развитие. Проектът за побратимяването се
финансира с 1 милион щатски долара от ПРООН и от правителството на Кралство Холандия. С този акт общините поставиха началото на движението "Местен дневен ред 21 век". Целта е всеки град да мобилизира собствените си ресурси и да обмени добри практики с града-партньор. В изказването си на церемонията, г-жа Таня Шумкова-национален координатор на проекта "Възможности 21 век" ,заяви, че успешната дейност на Велинград и Асеновград по време на първата фаза на проекта е довела до идеята те да подпомогнат други 2 общини. "Това е прекрасно начало на ползотворно сътрудничество и аз се надявам да имате много последователи" - така постоянният представител на ООН в България Антонио Виджиланте се обърна към гостите от Велинград, Тетевен, Асеновград и Свищов. На срещата бе направено и представяне на всяка една община от гледна точка на човешкото развитие - безработица, инвестиции, средна продължителност на живота, ниво на грамотност на населението. След церемонията по подписването на договорите се състоя и дискусия, на която кметовете разясниха своите виждания за конкретната реализация на побратимяването.

Още през месеца...

Подробности за Доклада за човешкото развитие

На заседание на общинския съвет е прието проекто-споразумението за сътрудничество в рамките на проект Възможности 21-ви век с община Асеновград;

Проведена е работна среща в Тетевен на главния координатор г-жа Таня Шумкова и четиримата местни координатори, на която бяхя отчетени постигнатите до момента резултати по програмата и бяха очертани насоките и приоритетите за действие до края на годината.

Координатора на проект Възможности 21-ви век взе участие в конференция, проведена в Пловдив на тема " Развитие на селскостопански дейности целящи опазването на околната среда " по програма САПАРД


По-важните неща през годината: