БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Maй 2000
[+] Юли 2000
[+] Август 2000
[+] Септември 2000
[+] Октомври 2000
[+] Ноември 2000
[+] Декември 2000


 
 
Октомври - 2000 година 
      На 17-ти се проведе втората среща на групата на заинтересованите лица, на която се излъчи работна група от специалисти и консултанти по проекта. На срещата присъстваха:
Белин Моллов
 • Иван Митев - Община Свищов,
 • Анелия Гайдова - СА Д.А. Цанов - преподавател Регионален център за малки и средни предприятия РЦ за МСП
 • Таня Василева Гуцева - Бюро по труда
 • Еманюел Булино/ Emmanuelle Boulineau/ - География, асистентка в Сорбоната, Париж
 • Стойчо Мотев - Национален център по териториално развитие, София НЦТР - главен консултант
 • Петър Петров - БАН, БАСЕТ
 • Павел Павлов - Общински съвет Свищов - Председател
 • Юлия Спиридонова - НЦТР - София
 • Белин Моллов - Консултант по "Възможности 21 век"
 • Петко Еврев - НЦТР - София
 • Таня Шумкова - Национален координатор, "Възможности 21 век"
 • Петър Петров - Координатор за Свищов, "Възможности 21 век"
 • Лъчезар Станчев - Общински пазари - Свищов - гл. Счетоводител
 • Поликсения Саркисян - СОУ Н.Катранов - Директор
 • Пламен Александров - ОП Общински информационен център - Управител
 • Стоян Проданов - СА Д.А. Ценов

Велеслава Абаджиева - Фондация ТАЙМ, координатор по сътрудничеството между Свищов и Асеновград "Възможности 21 век"
В местният печат излезе публикация от местния координатор относно Доклада за човешкото развитие на ПРООН, отреждащ 4-то място на града по индекс на развитие.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ФОРУМ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ проведено на 17.10.2000 г.

Срещата премина при следния дневен ред

 • Представяне работата до момента, Таня Шумкова и Петър Петров
 • Представяне на Стратегията за развитие на Община Свищов, Стоян Проданов, СА "Д.А. Ценов"
 • Представяне работата по разработването на Стратегия за устойчиво развитие за Област Велико Търново, Петко Еврев, НЦТР - София
 • Разработване на визия за устойчиво развитие на Община Свищов
 • Определяне на приоритети за развитие
 • Определяне на проекти за стартиране на работата и сътрудничеството с Община Асеновград
 • Определяне на целевите групи
 • Формиране на Работна група по "Местен дневен ред 21 век"     
    

Бе отбелязано, че сериозна заплаха представлява възможността да се построи АЕЦ - Белене. Това би довело до коренно различни възможности за развитието на общината, ако има такива.

Приоритетни проекти /в скобите са броят получени точки/

Подпомагане развитието на лозаро-винарски комплекс /11/
Изграждане на търговски център /пазар/ /6/
Изграждане на ферибот /6/
Изграждане на високотехнологичен парк /информация, комуникация/ /3/
Оптична връзка /7/
Изграждане на тържище /2/
Ориентация и преквалификация на млади хора - център за обучение с бюрото по труда /2/
Централизиран пристанищен силозен център за износ на зърно /1/
Използване на горите по малките реки /тополови насаждения/ за дърводобив и увеличаване на лесисостта. /2/
Възстановяване на напоителните канали
Пилотен проект за електронни пари
Център за финансови и банкови услуги

Целеви групи

 • Бизнес
 • Образование и култура - учители и преподаватели
 • Младежи
  Специалисти по приоритетните направления
   - ВиК
   - Пристанище
   - Лозарство
   - Селско стопанство
   - НПО от всички сфери
 • Общинска администрация вкл. кметски наместници
 • Пенсионери
 • Дребни селскостопански производители, фермери и кооперации

Работна група

Стоян Проданов - СА Д.А. Ценов
Пламен Александров - ОИЦ
Поликсения Саркисян - СОУ
Мирослав Якимов - Специалисти
Габровски - Бизнес
Маргарита Богданова - РЦ МСП
Анелия Гайдова - РЦ МСП
Валентин Антонов - пенсионер
Нигохос Канарян - ОА
Иван Митев - ОА
Стефан Чоранов - Специалист лозарство
Александър Караджов - Сортови семена
Имаше идея за обмяна на опит с Центъра за бизнес и квалификация, ВелинградПо-важните неща през годината: