БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Maй 2000
[+] Юли 2000
[+] Август 2000
[+] Септември 2000
[+] Октомври 2000
[+] Ноември 2000
[+] Декември 2000 
Декември - 2000 година 

   Бе проведена среща с директорите на училищата в Свищов и представители на екологични сдружения, на която беше представена програмата "Да почистим България". Проект Възможности 21-ви век осигури литература по темата за училищните библиотеки. Направено беше предложение да се организират специални родителски срещи по темата във всяко училище с лектори от проекта. На срещата бяха обсъдени проблемите за изграждане на "екологична" култура у подрастващите, разделно събиране на отпадъците в училище, обучение на учителите на местно ниво по проблемите на екологията, изграждане на младежки образователен център, тематични родителски срещи. Бяха обсъдени и възможностите на училищата за участие в проекти.

   Проведе се среща на работната група, на която бяха "разпределени" материалите за събиране на информация, необходима за изграждането на Общинската стратегия за устойчиво развитие. Срещата беше водена от г-н Белин Моллов.
По-важните неща през годината: