БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

[+] Maй 2000
[+] Юли 2000
[+] Август 2000
[+] Септември 2000
[+] Октомври 2000
[+] Ноември 2000
[+] Декември 2000
 
 
АРХИВ
 
   
   
   
   
   
 
 

2000 година 
 

През февруари 2000 година се проведе работна среща " Регионално развитие - приоритети и предизвикателства " във Велико Търново, на която Свищов е определен за следваща община участник в проекта на ПРООН "Възможности 21-ви век".

    През май същата година в Община Свищов бе открит офис на проекта, а през юли след конкурс за местен координатор бе назначен Петър Петров.

Таня Шумкова,Дафина Герчева и кмета на Разлог Татарски

    С това бе поставено началото на сътрудничеството с Програмата на ООН за развитие, довело по-късно до създаването на Центъра, участието в Красива България, включването в проект JOBS.
По-важните неща през годината: