БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Февруари 2001
[+] Март 2001
[+] Април 2001
[+] Май 2001
[+] Юни 2001


 
Февруари - 2001 година 

 • На 7 февруари в корпус Юг на СА "Д.А.Ценов" се проведе семинар на тема "Болничните заведения в преход", организиран от проект "Възможности 21 век"

  Семинарът включваше следните теми:

  - Акредитация на общинските болници с лектор: проф. Петър Николаков /председател на съвета за акредитация на болниците/

  - Финансиране на болничните заведения от Национална здравно-осигурителна каса - лектор: Лора Тодорова /здравна каса/

  - Болничен бюджет и избор на медикаменти -лектор: д-р Татяна Бенишева /началник отзел "лекарствена политика" в МЗ/

  - Регламентиране на взаимоотношенията между доболничните, болничните и спешните звена - лектор: доц. Стоян Александров / началник отзел "взаимоотн. Между болнични и доболнични орг." в МЗ/

  - Установяване на групова лекарска практика - лектор: д-р Петя Раева /частен лекар на групова практика, психотерапевт/

  - Дискусия с експертите по представените теми . Формат на работа - малки групи

  - Обсъждане на възможностите за практическо приложение на изложените идеи в актуалния болничен контекс т - водещ: д-р Евгения Делийска /работи в Медицинска академия/

  Гости на срещата бяха кметът на Община Свищов г-н Благов, зам.кметът г-н Манов, секретарят г-жа Конова, д-р Шарков - управител на МБАЛ "Свищов" ЕООД, началници на отделения в МБАЛ, главни лекари и медицински сестри, и лекари на свободна практика.

 • На 16 февруари в София се проведе отчетна среща на градовете-участници в проекта. На нея присъстваха всички, взели участие в досегашната работа на проекта.


     По-важните неща през годината:

[+] Семинар за журналисти "Медиите и позитивните послания"

[+] Пътуващ семинар "Болничните заведения в преход"

[+] Великденско изложение "Мост през Балкана" в НДК

[+] Подписано споразумение за сътрудничество между Многопрофилните болници в градовете-участници в проект "Възможности 21"

[+] Продължава работата по Стратегията за устойчиво развитие