БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Февруари 2001
[+] Март 2001
[+] Април 2001
[+] Май 2001
[+] Юни 2001


 
Май - 2001 година    

    На 17-ти май 2001 г. се подписа уникално споразумение за сътрудничество между МБАЛ на градовете-участници в проекта. Споразумението е насочено към сътрудничество в подготовката на процеса по извършване акредитацията на болниците, обсъждане на сходни общи здравни проблеми, връзки с обществеността на болниците, укрепване на МБАЛ като търговски дружества, обмен на специалисти.

Споразумението бе подписано в МБАЛ - Свищов от д-р Радиана Кюркчиева - управител на МБАЛ във Велинград, д-р Ивайло Вановски - управител на МБАЛ в Тетевен, д-р Огнян Найденов - упрамител на МБАЛ в Асеновград и д-р Ваньо Шарков - управител на Свищовската МБАЛ. Гости на срещата бяха г-жа Таня Шумкова - национален координатор на проект "Възможности 21-ви век", по чиято инициатива се подписа това споразумение, арх. Петко Еврев от Центъра за териториално развитие, инж. Димитров - зам. кмет на Община Свищов, г-жа Върбинка Конова - секретар на Община Свищов, журналисти, гости.

Бе внесен и проект за информационно осигуряване на четирите болници от г-н Маринов, координатор на проекта в Тетевен. Проектът бе одобрен, като предстои финансирането му до края на месец юни.


    Други събития:

  • На 14 и 15 Петър Петров взе участие в семинар, организиран от Българска медийна коалиция.     По-важните неща през годината:

[+] Семинар за журналисти "Медиите и позитивните послания"

[+] Пътуващ семинар "Болничните заведения в преход"

[+] Великденско изложение "Мост през Балкана" в НДК

[+] Подписано споразумение за сътрудничество между Многопрофилните болници в градовете-участници в "Възможности 21"

[+] Продължава работата по Стратегията за устойчиво развитие