БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

[+] Февруари 2001
[+] Март 2001
[+] Април 2001
[+] Май 2001
[+] Юни 2001
 Юни - 2001 година 

На 18-ти юни се проведе работна среща на проекта в Община Свищов, на която присъстваха:

 • г-жа Таня Шумкова - национален координатор на проект "Възможности 21-ви век"
 • г-н Белин Моллов - заместник министър на регионалното развитие и благоустройство
 • г-н Пламен Минев - заместник министър на финансите
 • г-н Петко Еврев - ръководител проект в Центъра за териториално развитие
 • г-н Кристиян Маринов - координатор в Тетевен
 • кмета на община Свищов г-н Станислав Благов
 • заместник-кметовете г-н Димитров и г-н Манов
 • секретаря на общината г-жа Конова
 • членове на работната група, журналисти, гости

Срещата протече при следния дневен ред :
 • Представяне на подхода за изработване на стратегия за устойчиво развитие на Свищов арх. Белин Моллов
 • Обсъждане на приоритетите за развитие на общината г-н Петко Еврев
 • Представяне на целите на Еврорегиона, в който участва община Свищов инж. Манов
 • Разглеждане на предложения за демонстрационни проекти в Свищов - Пламен Александров

След обсъждане бе взето решение да се състави план за действие по възстановаването и укрепването на ПБЧ " Еленка и Кирил Д. Аврамови ". Направи се и план за разработването на Стратегията за устойчиво развитие, като се фиксира и краен срок - до началото на м.ц август. В изграждането на Стратегията ще вземат участие и специалисти от СА "Д.А.Ценов"- Свищов.


     По-важните неща през годината:

[+] Семинар за журналисти "Медиите и позитивните послания"

[+] Пътуващ семинар "Болничните заведения в преход"

[+] Великденско изложение "Мост през Балкана" в НДК

[+] Подписано споразумение за сътрудничество между Многопрофилните болници в градовете-участници в "Възможности 21"

[+] Продължава работата по Стратегията за устойчиво развитие