БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

[+] Февруари 2001
[+] Март 2001
[+] Април 2001
[+] Май 2001
[+] Юни 2001

 
 
АРХИВ
 
   
   
   
   
   
 
 
2001 година 
 

   През 2001 година продължи работата по Стратегията за устойчиво развитие на Община Свищов, финансирана по проект "Възможности 21 век" на ПРООН.
   Едновременно с това бе организирано национално изложение "Мост през Балкана" в което участваха общините от проекта.
   Проведоха се различни семинари с участници от целевите групи.
   Работната група анонсира за първи път идеята за създаване на Информационен център за обучение, професионална подготовка, квалификация, преквалификация, обмен на информация и опит.

н.п. Антонио Виджиланте и Петко Еврев

   


По-важните неща през годината:

[+] Семинар за журналисти "Медиите и позитивните послания"

[+] Пътуващ семинар "Болничните заведения в преход"

[+] Великденско изложение "Мост през Балкана" в НДК

[+] Подписано споразумение за сътрудничество между Многопрофилните болници в градовете-участници в "Възможности 21"

[+] Продължава работата по Стратегията за устойчиво развитие