БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002


 
Януари - 2002 година  

    Финализиран бе проекта за информационно осигуряване на четирите болници. Проектът бе одобрен, финансиран, и за четирите МБАЛ бяха закупени и доставени модерни компютърни конфигурации. Общата стойност на оборудването е 6 500 USD.

    Целите на проекта са да се подпомогнат МБАЛ –Тетевен, Велинград, Свищов, Асеновград при преструктурирането им с изграждането на на комуникации , Интернет връзка. Тази връзка ще подобри информационното осигуряване на всички нива; Предоставяне на възможности на болниците за партньорство и инвестиции; Реално присъединяване на болниците към международната мрежа на болниците, утвърждаващи здраве – подпомагане на медицинския персонал за разработване на програми за промоция на здраве и профилактика на болестите в самите болнични заведения.

    С този проект ще се осъществи реален диалог между здравни програми, медицински университети от страната и чужбина и болниците и ще се повиши квалификациите на специалистите .

    През 2002 година в Центъра се проведени над 50 мероприятия, от които над тридесет Общински и Читалищни мероприятия, повече от двадесет мероприятия на неправителствени организации, шест обучения на безработни и ученици, учители и служители. Общия брой на участниците в обученията надвишава 200 човека.
По-важните неща през годината:


[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първият национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"