БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002


 
Април - 2002 година  

    На 22-ри април с тържествен водосвет бе открит Общински център за обучение и информация. Този център е създаден в изпълнение на "Местен дневен ред 21" на община Свищов с подкрепата на проект "Възможности 21" към Програмата на ООН за развитие и в сътрудничество с Първо Българско Читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови". Центърът се намира в сградата на Първо Българско читалище и извършва презентационна и експозиционна дейност, обучение, насърчаване на бизнес-контактите, работа с неправителствените организации, подпомагане на взаимодействието с общинските власти.

                  

    След водосвета бяха направени презентации на работата по проект "Възможности 21" в Свищов, и представяне на приетата вече Стратегия за устойчиво развитие на Общината от консултантите арх. Петко Еврев, доц. Андрей Захариев и доц. Стоян Проданов.
    Гости на церемонията по откриването бяха Н.П. г-ца Марта Руедас - постоянен представител на Програмата на ООН за развитие в България, г-жа Цветомира Кнудсен - ръководител на направление проекти в ПРООН, г-жа Таня Шумкова - национален координатор на проект "Възможности 21".
    На откриването присъстваха и Областния управител на Велико Търново г-н Генчев, кмета на Община Свищов г-н Благов, г-н Павлов - председател на ОбС, г-н Нено Павлов - ректор на СА, г-н Пламен Александров - председател на читалищното настоятелство, както и местните координатори на проекта - г-жа Светлана Папукчиева - управител на "Центъра за бизнес и информация" във Велинград, г-ца Костадинка Тодорова - координатор на проекта "МодРа - Община Модел Разлог", г-н Роман Рачков - координатор на "Агенция за аграрна информация и иновации" - Велико Търново, г-н Кристян Маринов - координатор за град Тетевен., представители на обществеността в града, журналисти, гости.

                   

     След презентациите на откриването Н.П. Марта Руедас посети Стопанска академия, Търговската гимназия и Съборната църква. Проведоха се разговори за възможностите на Община Свищов да участва в "Красива България - 3".По-важните неща през годината:

[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първият национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"