БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002


 
Май - 2002 година  

    

Успехите и поуките от проект "Възможности 21" бяха споделени на заключителна конференция на 16 май 2002 година в град Разлог. Тя съвпадна с откриването на технологичен център по проект "МодРа", който продължава и развива добрите практики, създадени с участието на ПРООН - България.

    
      Присъстваха г-жа Марта Руедас - постоянен представител на ПРООН в България, г-жа Дафина Герчева - програмен директор в ПРООН, кметовете на общините Велинград, Асеновград, Свищов, Тетевен, Лясковец, Разлог и др.

Първите мероприятия на Центъра за обучение и информация:

20-22 и 27-29 май - Мотивационен тренинг на безработни. Организатор - Бюро по труда

27 май - Презентация - Среща на инвеститори от "Berliner Wasser" с общински съветници и ВиК

28 май - Кръгла маса - Дунавски център за обучение и развитие
По-важните неща през годината:

[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първия национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"