БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002

 
Юли - 2002 година  

4 юли - Пресконференция - Сдружение "Природа назаем"

11-12 юли - Семинар-обучение по устойчиво развитие за учители от начален, гимназиален и прогимназиален курс - "Възможности 21" и "Отворено образование"

По-важните неща през годината:


[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първия национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"