БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002

 

Август 2002 година

През месец август се разработи филм за проект "Възможности 21". В него всички участници през петте години на проекта изказаха своето мнение за ползата от проекта в техните общини и области. Поставиха се основните проблеми, през които е преминал проектът, начините за тяхното решаване и взетите поуки от тях. Очертаха се и бъдещите инициативи за развитие в посоката, която проектът е следвал през петте си години.

- презентации на "Възможности 21" за Йоханесбург, презентационен диск на Свищов, Интранет

11-12 август - Събрание - Българско дружество за защита на птиците - Бърд Лайф България - клон Свищов

По-важните неща през годината:

[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първия национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"