БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002


 
Октомври - 2002 година  

2-ри до 5-ти октомври - участие в ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие" (участието е с помощта и инициативата на Възможности 21, ДА! и ПРООН) - [ още ]

23 септември до 25 октомври - провеждане на курсове за обучение на безработни - Бюро по труда Свищов и Дружество Знание - София.


27 септември - среща и презентация от експерти от Община Свищов с представители на ИМС
По-важните неща през годината:

[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първия национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"