БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002 
Декември - 2002 година  

    2-ри декември - връчване на дипломите на участниците в курсовете за безработни през октомври - кмета на Община Свищов г-н Станислав Благов

     3 - 4 декември - конференция "Европейска харта за участието на младежта в местното самоуправление" - Еврорегион "Дунав Юг"

    13 декември - първа сесия на "Обществен форум Свищов 2002" - в клуб "Салве"

          Първа сесия на Обществен форум 2002 - Свищов   Първа сесия на Обществен форум 2002 - Свищов

   През октомври 2002 г. Община Свищов се включи в новия етап от приложението на програма "Форум" в България.

   В програмата под формата на тематични работни сесии участват представители на гражданското общество, бизнесмени, общински служители, лекари, общественици, културни дейци и др. се организира обществено обсъждане на широк кръг от въпроси, които участниците във Форума сами са избрали в началото.

   В края на процеса представителите на гражданското общество ще одобрят определен брой проекти за реализация, чрез които се цели да се разрешат дискутирани проблеми, и така да се подобрят условията на живот в общината. Представителите на гражданското общество се ангажират да участват във финансирането на всеки проект в различна форма – с пари, труд, материали и др.


По-важните неща през годината:

[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първия национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"