БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2002
[+] Февруари 2002
[+] Март 2002
[+] Април 2002
[+] Май 2002
[+] Юни 2002
[+] Юли 2002
[+] Август 2002
[+] Септември 2002
[+] Октомври 2002
[+] Ноември 2002
[+] Декември 2002


 
 
АРХИВ
 
   
   
   
   
   
 
 
2002 година  

    През март Общинският съвет прие "Стратегията за устойчиво развитие" на Община Свищов, създадена с помощта на проект "Възможности 21" на Програмата на ООН за развитие.

    На 22-ри април н.п. Марта Руедас - постоянен представител за България на Програмата на Организацията на обединените нации за развитие откри " Център за обучение и информация ". Центърът извършва презентационна и експозиционна дейност, обучение, насърчаване на бизнес-контактите, работа с неправителствените организации, подпомагане на взаимодействието с общинските власти.

                

   Новосъздаденият Център активно се включи в общественият живот на Свищов. През годината бяхме посетени от:

  • н.п. баронеса Хенриет ван Линден - посланник на Кралство Холандия в България;
  • н.п. Ясуйоши Ичихаши - посланник на Япония в България
  • г-н Ролан Питон - първи секретар на Швейцарското посолство в България

През 2002 година в Центъра се проведени над 50 мероприятия, от които над тридесет Общински и Читалищни мероприятия, повече от двадесет мероприятия на неправителствени организации, шест обучения на безработни и ученици, учители и служители. Общия брой на участниците в обученията надвишава 200 човека.

По-важните неща през годината:

[+] Община Свищов прие Стратегията за устойчиво развитие

[+] Открит е Център за обучение и информация

[+] Центърът участва в първият национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии – Партньори за благоденствие"

[+] В Община Свищов стартира Програма "Форум"