БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003


 
Януари - 2003 година 
 • 6-ти януари - учредяване на гражданска неформална група по проект Обществен Форум Свищов
 • 13-ти януари - среща на Филип Димитров и общинската структура на ОДС с граждани

                Среща на Филип Димитров с граждани    Среща на Филип Димитров с граждани
 • 16-17 и 26-27 януари - срещи на работните групи - ГНГ и модератор


 • Среща на работните групи - ГНГи модератор


                
 • 30 януари - втора сесия на "Обществен форум Свищов 2002" - в клуб "Салве"
  Обществен форум Свищов - втора сесия
      Пилотната (първа) фаза на ПРОГРАМА ФОРУМ бе проведена в 6 общини на Централна Стара Планина (Габрово, Севлиево, Троян, Априлци, Тетевен и Трявна) за периода април 2000 - юли 2001 година. Основната й цел бе да обедини различните обществени групи в името на общия интерес, да генерира идеи и предложения за решаването на местни проблеми, а така също и за реализирането на нови проекти.
     В резултат на това, повече от 200 препоръки за подобряване стандарта на живот на населението бяха отправени към общинските власти, общинската администрация и неправителствените организации. Бяхя одобрени 45 проекта на обща стойност 1 735 037 лв.
       Тази Първа фаза на ПРОГРАМА ФОРУМ бе оценена от Швейцарското правителство и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) реши да подкрепи Втората фаза на програмата, в която на конкурсен принцип да се включат повече български общини и да се повиши отговорността и приносът на българските партньори.
       Втората фаза на Програма Форум стартира с обявения конкурс в края на февруари 2002 година, насочен към Ловешка и Габровска области. Бяха подадени 12 кандидатури, 6 от които допуснати до втория кръг. Окончателния подбор бе за 4 общини - Ябланица, Ловеч, Троян и Дряново. Първите форум-сесии в тези общини започнаха през юни 2002 и ще приключат през септември 2003 година. Безвъзмездната Швейцарска финансова помощ за предстоящите проекти във Втората Фаза на Обществен Форум в четирите общини е 600 000 лева, а собственият им принос е 230 000 лева. Приключването на проектите за тях ще бъде през 2004 година.
       Втория кръг на Втора фаза започна с обявения конкурс в края на август 2002 година за Великотърновска и Търговишка области. Девет общини, две НСО и едно кметство проявиха интерес към конкурса. На 23 септември 2002 тодина бяха одобрени 7 общини за участие в окончателния подбор. Ръководна комисия по програмата посети всяка една от общините, и прецени, че Търговище, Попово, Антоново, Свищов и Павликени в най-голяма степен отговарят на критериите, на които се базира избора на общини, които да бъдат подкрепени от ШАРС за провеждане на Форум. Както ШАРС, така и Ръководната комисия бяха удовлетворени от високото качество на кандидатурите.
Обществен форум Свищов - втора сесия
       
     На 12.12.2002 в Област Търговище бе подписано споразумение между ШАРС и общините-участнички във втората фаза на Програма Форум. Тези споразумения са за срок от 2 години и регламентират задълженията на двете страни относно организацията на Форум-сесиите, и по-късно - реализацията на Проектите, които Форумите ще предложат. Освен това, споразумението регламентира финансовият и нефинансовия принос на ШАРС и на общините в реализацията на проектите.

По-важните неща през годината:

[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов

[+] Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на МТСП и ПРООН

[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов"

[+] Участие и награда в третия национален празник на биологичното земеделие

[+] На среща с бизнеса бе представена лизинговата схема по проект JOBS