БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003


 
Март - 2003 година 
  • 7-ми март - Трета сесия на "Обществен Форум Свищов"

  • 14, 24, 27-ми - срещи по "Обществен Форум"

  • 21-ви - инициативна среща за създаване на съвет по туризъм - Община Свищов, Стопанска Академия, Център за обучение и информация, ТД "Алеко Константинов", музей "Алеко Константинов"
По-важните неща през годината:

[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов

[+] Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на МТСП и ПРООН

[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов"

[+] Участие и награда в третия национален празник на биологичното земеделие

[+] На среща с бизнеса бе представена лизинговата схема по проект JOBS