БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003


 
Април - 2003 година 

 • 3-ти април - Четвърта сесия на "Обществен Форум Свищов"

  Четвърта сесия на Обществен форум - Свищов   Четвърта сесия на Обществен форум - Свищов

 • 4-ти април - обучение по писане на проекти - ФРМС, ШАРС

  Обучение по писане на проекти   Обучение по писане на проекти


 • 4-ти, 16-ти - срещи по "Обществен Форум" - Център за обучение и информация
 • 8-ми - втора среща на инициативна група за създаване на съвет по туризъм - Община Свищов, Стопанска Академия, Център за обучение и информация, ТД "Алеко Константинов", музей "Алеко Константинов"
 • 10-ти - среща с ръководителите на проекта по програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" - Община Свищов, Център за обучение
 • 15-ти - посещение на експерт от националната библиотека по проект за консервация на ценни книги в библиотеката на ПБЧ - Обществен Форум", Център за обучение
 • 16-ти - инициатива за подписване на споразумение и създаване на съвет по туризъм - Център за обучение и информация
 • 21-ви - пресконференция "Една година от създаването на Центъра" - Център за обучение

  Една година от създаването на Центъра   Една година от създаването на Центъра 

  30-ти - Пресконференция за мероприятията по честването на Деня на Европа - Община Свищов, АДО "Дунав", Център за обучение и информация

  Честването на деня на Европа   Честването на деня на Европа


По-важните неща през годината:

[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов

[+] Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на МТСП и ПРООН

[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов"

[+] Участие и награда в третия национален празник на биологичното земеделие

[+] На среща с бизнеса бе представена лизинговата схема по проект JOBS