БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003
 
Май - 2003 година 
 • 7-8-ми май - Честване на "Денят на Европа" - Община Свищов, АДО "Дунав"
  Във връзка с честването в Центъра бе открито "Европейско информационно бюро", с дарение от над 80 книги в областта на Евроинтеграцията.
          Европейско информационно бюро  Честване Денят на Европа
 • 10-ти - среща на групите по проекти за Обществен Форум Свищов - модератор
 • 12-14-ти - бизнес-семинар - Център за обучение и информация и Интегра БДС
 • 15-ти май - инициатива "Съвет по туризъм" - Община Свищов, Стопанска Академия, Център за обучение и информация, ТД "Алеко Константинов", музей "Алеко Константинов" и др.
 • 15-ти май - Пета сесия на " Обществен Форум Свищов " - следвайте линка за подробности
 • 17-ти май - годишно събрание на "ДА!" -София, Мати Д
 • 20-ти май - работна среща по проект "Форум на свързаните с образованието" - Център за обучение и информация, работна група и експерт
 • 22-ри - среща на работна група "Съвет по туризъм" - Община Свищов, Стопанска Академия, Център за обучение и информация, ТД "Алеко Константинов", музей "Алеко Константинов"
 • 28-ми май - Обществен Форум Попово - град Попово, Центърът за обучение и информация подготвя визуализацията

                       Обществен форум - Попово

 • 29-30 -ти май - Срещи на Оперативните Групи на Форумите в Антоново, Търговище, Попово, Павликени и Свищов - Антоново,По-важните неща през годината:

[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов

[+] Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на МТСП и ПРООН

[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов"

[+] Участие и награда в третия национален празник на биологичното земеделие

[+] На среща с бизнеса бе представена лизинговата схема по проект JOBS