БЦ Свищов - Събития
 


Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003

 
Юни - 2003 година 
   
  12-ти юни
- Шеста сесия на "Обществен Форум Свищов" - прочетете повече »


Ежегодни дни на японската култура
  • 21-ви юни - Ежегодни дни на японската култура, с гост посланника на Япония н.п. Ясуоши Ичихаши.

  • На 28-ми и 29-ти юни - 11-тите хорови празници "Янко Мустаков". В рамките на фестивала художествените ръководители и диригенти проведоха семинар на тема "Състояние и перспективи на хоровото дело в България".

    прочетете повече »
По-важните неща през годината:

[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов

[+] Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на МТСП и ПРООН

[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов"

[+] Участие и награда в третия национален празник на биологичното земеделие

[+] На среща с бизнеса бе представена лизинговата схема по проект JOBS