БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003 
Юли - 2003 година 
  • 10-ти юли - Седма сесия на "Обществен Форум Свищов" - прочетете повече »»

  • 12-ти юли - Среща по проект "Устойчиво развитие на селските райони" - по програмата на ПРООН и МЗГ.

  • 24-ти юли - Втора среща по проект "Устойчиво развитие на селските райони" - по програмата на ПРООН и МЗГ.

  • 30-ти юли - На 30-ти юли 2003 година в Гранитната зала на Министерски съвет се състоя тържественото връчване на Меморандомите за разбирателство между единадесетте общини, които са включени във фаза II на проект JOBS и партньорите по проекта: Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие.

    Договорите бяха подписани от г-жа Христина Христова - министър на труда и социалната политика, г-жа Мина Тирко - постоянен представител към ПРООН, а от страна на Община Свищов - от кмета г-н Станислав Благов.
По-важните неща през годината:

[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов

[+] Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на МТСП и ПРООН

[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов"

[+] Участие и награда в третия национален празник на биологичното земеделие

[+] На среща с бизнеса бе представена лизинговата схема по проект JOBS