БЦ Свищов - Събития
 


Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003


 
Август - 2003 година
  • 6-ти август - Въвеждащо обучение на персонала по проект JOBS - в централата на ПРООН

  • 12-ти август - Учредително събрание на "Бизнес център Свищов" - по проект JOBS

     Учредително събрание на Бизнес център Свищов  Учредително събрание на Бизнес център Свищов

  • 18-19-ти август - обучение "Въведение в лизинговата схема на проект JOBS"- в Бизнес Център Карлово


  •  Обучение в Бизнес център Карлово  Обучение в Бизнес център Карлово

  • През месеца - консултации и подготовка с работните групи за проектите по " Обществен Форум Свищов "По-важните неща през годината:

[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов

[+] Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на МТСП и ПРООН

[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов"

[+] Участие и награда в третия национален празник на биологичното земеделие

[+] На среща с бизнеса бе представена лизинговата схема по проект JOBS