БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003


 

 
грамоти

Септември - 2003 година

    На 13-ти септември Центърът участва в национален празник на биологичното земеделие, организиран от фондация "Биоселена". Изложението се провежда ежегодно за четвърта поредна година, и дава възможност да се представи на широката общественост биологичното земеделие, преработка и търговия, като начин на преработка, щадящ околната среда, биологичните продукти като качествена и здравословна храна.
    Празникът бе организиран с любезното съдействие на Министерството на земеделието и горите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. На щандовете, разположени в Южен парк срещу хотел "Хилтън" в София, бяха представени участници от цялата страна.
Програмата включваше връчване на ежегодните награди на "Биоселена" за най-добър биологичен фермер, награда за населено място с най-много биологични ферми, годишна награда за най-добър журналист, отразяващ биологичното земеделие в България. Организаторите бяха подготвили и конкурси за дегустация на ракия, изложба-конкурс за типични породи - крави, овце, каракачански овчарки, и конкурс за най-добро представяне на биологичен продукт. Гласуването бе извършено от публиката, чрез поставяне на цветни точки (виж снимката по-долу). Първо място в този конкурс бе присъдено на сдружението "Добри Алтернативи" на петте центъра от Велинград, Велико Търново, Свищов, Тетевен и Разлог.
    Водещ на програмата бе Ути Бъчваров. Оркестър "Канарите" забавляваха гостите с музикална програма.
    На щанда на "Добри Алтернативи" бяха изложени сладка от Велинград, далматински пиретрум от Велико Търново, билки от Тетевен, домашно сирене от Разлог, продукти от "Слънчо", вино и мед от Свищов.


      
    
      

    "Добри алтернативи" (ДА!) е сдружение на 5 малки институции: "Център за бизнес и информация" - Велинград, "Агенция за аграрна информация и иновации" - Велико Търново, "Център за обучение и информация" - Свищов, "Център за устойчиво развитие" - Тетевен, "Технологичен център" - Разлог. Сдружението осъществява програми и проекти, насочени към развитието на алтернативен туризъм и органично земеделие, опазване на околната среда, развитие на гражданското общество и социална интеграция на групи в неравностойно положение. Главната мисия е постигането на на устойчиво развитие, чрез съдействието за изпълнението на "Местен дневен ред 21" в съответните общини чрез реализиране на създадения социален капитал.
    Центровете, членуващи в ДА!, са създадени през последните пет години в различни общини на България по проектите "Възможности 21" и "Модел община" на Програмата на ООН за развитие с цел подпомагане на активното и продуктивно общуване между местните власти, бизнеса, гражданското общество.

Други събития през месеца

  • 10-ти - Осма сесия на "Обществен Форум Попово"
  • 17-ти - Откриване на площадка по проект "Зелен дом, чист квартал, красив град" - вижте снимки »
  • 18-ти - Осма сесия на "Обществен Форум Свищов" - в клуб "Салве" на Стопанска академия
  • 18-ти - Откриване на парк "Калето" - вижте снимки »
  • 24-ти - Кръгла маса по проблемите на културата - читалища от Великотърновска област и "Национален граждански форум за култура"


  • кръгла маса - 24 септември   кръгла маса - 24 септември

  • 24-ти - Международна конференция - в Корпус "Юг" на Стопанска академия. Разработени рекламни брошури на Свищов от Бизнес центъра.


  • конференция в "Корпус ЮГ"   конференция в "Корпус ЮГ"