БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003
 

Декември - 2003 година

  • На 18 декември в гр. Свищов се проведе Регионален форум под патронажа на д-р Соломон Паси - Министър на външните работи на Република България на тема: ФАР, ИСПА и САПАРД - възможности и отговорности за северен централен район. Вера Дичкова - маркетингов консултант и Ирена Димитрова - финансов консултант присъстваха от страна на БЦ Свищов.
  • Бизнес център Свищов се включи в организацията на коледен базар съвместно с читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови" и община Свищов. За целта екипът на БЦ Свищов изготви покани и се свърза с 30 фирми и занаятчии за участие в базара.
  • Новоизбраният Общински съвет Свищов изяви намерение за повишаване на качеството на визуализация на редовните си сесии, като се обърна за съдействие към Бизнес центъра. На проведените три заседания ние организирахме мултимедийни презентации, като осигурихме преносим компютър

    Общински съвет  Общински съвет


  •      През месеца приключи първият етап на Програма Форум в Общината. Бизнес центъра отговаряше за организацията на провеждането на сесиите. В официалната част на заключителната сесия получихме висока оценка за качествената си работа от г-жа Гинка Капитанова от ФРМС, г-н Станислав Благов - кмет на Общината. Специална благодарност бе изказана от председателя на Общински съвет Свищов доц. д-р Андрей Захариев, който пред осемдесетте присъстващи на сесията определи ръководителя на Центъра Петър Петров като "пример за европейски тип мениджър". Получихме и благодарствена нота от н.п. г-н Луджири, посланик на Швейцария, и благодарствено писмо от г-н Ролан Питон, зам. директор на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в България.
  • Гинка Капитанова

    В резултат на участието ни в Програма "Форум" през 2004 година "Бизнес център Свищов" ще сключи договор за реализация на два проекта - "Информационно осигуряване на малките населени места" и "Възстановяване на спирките в селата", а ще партнира в още четири проекта, като общата сума на целевите средства, които ще разпределяме, е в рамките на 100 000 лева.
По-важните неща през годината:

[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов

[+] Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на МТСП и ПРООН

[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов"

[+] Участие и награда в третия национален празник на биологичното земеделие

[+] На среща с бизнеса бе представена лизинговата схема по проект JOBS