БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2003
[+] Февруари 2003
[+] Март 2003
[+] Април 2003
[+] Май 2003
[+] Юни 2003
[+] Юли 2003
[+] Август 2003
[+] Септември 2003
[+] Октомври 2003
[+] Ноември 2003
[+] Декември 2003


 
 
АРХИВ
 
   
   
   
   
   
 
 
2003 година 

По-важните събития през годината

[+] Центърът се включи в националната бизнес мрежа на програма " Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS " на Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие [още]


[+] През годината се проведоха сесиите на Обществен Форум Свищов. Програма "Форум" е финансирана от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, и се изпълнява от сдружение "Болкан Асист" в ролята на Форум-офис и Фондация за реформа в местното самоуправление като Офис по проектите. През годината Центърът бе основен организатор на сесиите на Форума в Свищов, подготвяше материалите, бюлетините, подпомагаше писането на проектите и бе основен домакин на работните срещи на групите от участници. [още]


[+] На 12-ти август се проведе учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов" .

   Наши учредители са Община Свищов, "Колеж по икономика и управление Свищов", "Регионален център за малки и средни предприятия", "Бюро по труда" Свищов, "Булбанк" АД - Свищов, ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови", "Общински център за обучение и информация", "Деми - Еридан" ЕООД, и представители на "Агенция за регионално развитие - Велинград" и проект "Възможности 21" на ПРООН.
[още]


[+] На 13-ти септември Центърът участва в национален празник на биологичното земеделие, организиран от фондация "Биоселена". Изложението се провежда ежегодно за четвърта поредна година и дава възможност да се представи на широката общественост биологичното земеделие, преработка и търговия, като начин на преработка, щадящ околната среда; биологичните продукти като качествена и здравословна храна. [още]


[+] На 5-ти ноември в конферентната зала на "Бизнес център Свищов" се проведе "СРЕЩА С БИЗНЕСА" на представители на Проект JOBS (Заетост чрез подкрепа на бизнеса), създаден по инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие. На нея бяха представени проекта и механизмите, с които той разполага за подпомагане на малкия и средния бизнес.   [още]