БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004


 
 

Януари - 2004 година  

   

  • На 5-ти януари се проведе среща на управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов", на което бе приет правилникът за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

  • Екипът на Бизнес център Свищов направи и среща с председателя на сдружението - кмета на общината Станислав Благов, на което се обсъдиха съвместните дейности с общинската администрация през 2004 година.

  • На 22 и 23 януари в София се проведе първата месечна среща на Ръководителите екипи и финансови консултанти на мрежата от бизнес-центрове по проект JOBS.

  • Петър Петров - ръководител на екипа участва в пресконференция, излъчена по местните кабелни телевизии за популяризирането на дейностите на Центъра. В местния вестник "Дунавско дело" излезе публикация, свързана с Центъра.