БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004
 
Февруари - 2004 година  

        [+] На 07.02.2004 г. в конферентната зала на Бизнес център Свищов се проведе Българо-румънска среща на хлебопроизводители от общината с представители на мелница гр. Зимнич - Румъния. След срещата участниците посетиха мелницата в Зимнич (пътуването бе с кораб през река Дунав), като в него участва и Ирена Димитрова - ФК.

          
          

        [+] На 11-ти февруари в сградата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество към Швейцарското посолство в България бяха подписани договорите за финансиране на проектите по Програма Форум. Под дванадесетте документа подписи сложиха г-н Ролан Питон, първи секретар в отдел "Сътрудничество" на ШАРС и г-н Станислав Благов - кмет на Община Свищов.

прочетете повече »

        [+] На 24 февруари в конферентната зала на Програмата на ООН за развитие в София се проведе среща между представители на Българската агенция за инвестиции и Бизнес центровете от мрежата на проект JOBS. Присъстваха г-н Павел Езекиев - председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции, г-н Христо Етрополски - старши експерт, г-жа Елена Панова - Програмен директор на ПРООН, и представители на 42-та бизнес центъра от страната, работещи по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на Министерството на труда и социалната политика. Бизнес център Свищов бе представен от ръководителя г-н Петър Петров.
На срещата бе представена Стратегията на Агенцията за преки чуждестранни инвестиции, и бяха обсъдени възможностите за привличане на чуждестранни инвеститори в България.
През месец март предстои подписване на споразумение за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и проект JOBS. С помощта на бизнес-центровете Агенцията ще получава актуална информация за възможностите за инвестиции в Общините.
    Други събития:

  • На 06.02.2004 г. се извърши обучение на лизингова комисия.
  • На 7 и 8.02.2004 г. маркетинговият консултант участва в Международно изложение - Договаряне "Пчеларство-Плевен 2004".
  • На 12.02.2004 г. се проведе информационна среща със земеделски производители в конферентната зала на Бизнес центъра. Гости на срещата бяха Емел Ахмедова - началник общинска служба "Земеделие и гори" и агро-инженер Димитър Димитров - консултант по компонент "Билки и заетост" в Агробизнесцентър Полски Тръмбеш.

      
  • През месеца ръководителят на екипа участва в радио-предаване "на живо" с тема "Възможности за развитие на малкия и среден бизнес в Свищов" в Общинско радио. Петър Петров представи проект "JOBS" и възможностите, които дава лизинговата схема.

  • През месеца с нас се свърза и г-жа Камелия Туркан - регионален координатор на проект "Capacity 21" на ПРООН - Румъния. Обсъдихме възможности за съвместни инициативи и трансгранични проекти в рамките на Еврорегион "Дунав ЮГ" между Община Свищов и област Делиорман. В следствие на разменените e-mail-и г-жа Туркан посети Свищов и ни покани да посетим офиса в Зимнич.

  • На 24 и 25 февруари в София се проведе среща на финансови консултанти.