БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004


 
Март - 2004 година  

 • На 1.03.2004 г. се свика заседание на лизингова комисия. Лизинговата комисия одобри 3 лизинга - 2 лизинга за закупуване на селскостопанска техника и 1 лизинг за закупуване на машини за шивашка фирма.

 • На 16.03.2004 г. финасовият консултант взе участие в обучение по годишно счетоводно приключване, проведено в гр. София, зала Интерпред.
 • На 16.03.2004 г. бе посетена фирма "Бултрекс"ООД с цел закупуване на трактор по схемата за финансов лизинг.
 • На 17.03.2004 г. се проведе събрание на управителния съвет на Бизнес център Свищов. На събранието ръководител екипа на Бизнес център Свищов представи бизнес плана на Бизнес център Свищов за 2004 г. и обобщи постигнатите до този момент резултати.
 • На 23.03.2004 г. се проведе среща на ръководители на екипи в гр. София.
 • На 24.03.2004 г. в конферентната зала на Бизнес центъра се проведе среща на следните фондации: фондация "Димитър Хадживасилев", фондация "Димитър Апостолов Ценов", Международна фондация "Алеко Константинов".

       
 • Нa 25.03.2004 г. в залата на Бизнес център Свищов по инициатива на НПО "Земя Завинаги" се проведе форум среща между ученици и учители в изпълнение на спечелен проект пред ФРМС.

     
        
         

 • На 26.03.2004 г. екипът на Бизнес център Свищов съдейства за провеждане на медиен съвет на журналисти от общините Свищов и Павликени, по инициатива на Болкан Асист.

        
   
 • На 29.03.2004 г. в Бизнес център Свищов се проведе обучение на кметовете от селата във връзка с проект "Информационно осигуряване на малките населени места в общината".

         

 •     На 30.03-31.03.2004 г. Петър Петров - ръководител екип взе участие в конференция "Гражданите в управлението" в хотел "Родина" гр. София. Организатори на конференцията са Болкан Асист, ИМС, ФРМС. Осъществени контакти с Гинка Капитанова - изпълнителен директор на ФРМС, Петя Гегова - зам. министър МРРБ, Ролан Питон - ШАРС, Красимира Горанова - фондация "Сега", Хал Майнес - ААМР, Кънчо Кънчев - програма Пледж, Илия Белитов - СИВ, Мирослава Георгиева - МЗГ програма Сапард, Камелия Георгиева - координатор на националната програма за Екотуризъм.