БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004

 

Април - 2004 година  
 • На 22 април екипът на Бизнес център Свищов осигури технически извънредната сесия на Общински съвет Свищов по повод визитата на президента на Република България г-н Георги Първанов в община Свищов. Бе изготвен и филмов материал.

   
   
   

 • Центърът на две години [ прочетете повече ]

 • По поръчка на СНЦ "Болкан Асист" изработени и активирани 8 интернет страници за Форумите Павликени, Попово и Свищов. Страниците ще бъдат включени в главната интернет-страница на Програма "Форум" за България, финансирана от Швейцарското правителство.

 • Екипът на Бизнес център Свищов помогна за своевременното информационното отразяване на трагедията със свищовските деца в р. Лим.

   
   


  Петър Петров - ръководител екип бе поканен и участва като оценител на проекти от първата фаза по програма "Еко Общност" в София. Програмата е финансирана от германското правителство и стартира работата си в началото на 2004 година.