БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004

 
Май- 2004 година    
 • От 1-ви до 3-ти май ръководителят екип взе участие в работен семинар, организиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, в който бе представен доклад за оценка на работата на програма "Форум" от 2000 година досега. Участниците в семинара формираха визия за развитието на програмата до 2009 година.
 • На 14-ти и 15-ти в Боровец се проведе семинар-обучение по протокол, организиран от Националната мрежа за бизнес развитие.

    
    

 • На 17.05.2004 г. от 15.00 ч. в Бизнес център Свищов се проведе комисия за разглеждане на малки инициативи и проекти, изготвени от училищата на територията на община Свищов. Ръководителят екип Петър Петров бе председател на оценителната комисия.
 • На 19.05 екипът на Бизнес център Свищов осигури технически работна среща по повод стартирането на трансграничен проект финансиран от ПРООН във връзка с изграждането на фериботен комплекс Свищов-Зимнич. Представител на ПРООН на срещата бе г-н Хашми Бахлу. В срещата взе участие ръководител екипа на Бизнес център Свищов. Контактите за стартирането на този проект се осъществиха с инициативата на г-жа Таня Шумкова и стартираха през септември - октомври 2003 с подадена информация от Петър Петров, в последствие финализирани от екипа на доц. Стоян Проданов.
 • На 21.05 Бизнес център Свищов осигури техниката за провеждането на семинар "Разработване и внедряване на одитни пътеки за управление и контрол на средствата по предприсъединителните инструменти на ЕС в общините", организиран от Асоциацията на дунавските общини в град Долна Митрополия. На курса присъстваха представители на над 10 общини от региона.

    
    
 • От 30-ти май до 6-ти юни в Слънчев Бряг се проведе ежегодната "среща на екипите" на бизнес центровете от мрежата JOBS.