БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+]
Декември 2004


 

Юли- 2004 година    

 • На 06.07.2004 Бизнес център Свищов предостави техника за провеждането на концерт на открито на Клуб "Естрада"

    
 • На 07.07.2004 година в конферентната зала на "Бизнес Център Свищов" се проведе заседание за разглеждане и избор на изпълнител за изработване на спирки за селата по проект SV-F16 "Възстановяване на спирките в селата" по Програма "Форум".
  След обсъждане кметовете и кметските наместници избраха фирма-изпълнител, която да подготви индивидуални планове за четиринадесет села.

  В избора участваха: Александър Ганчев, кмет на село Алеково, Петър Йозов, кмет на село Ореш, Здравко Маринов, кмет на село Българско Сливово, Нестор Иванов, кмет на село Хаджидимитрово, Петър Ламбев, кмет на село Козловец, Георги Георгиев, кмет на село Морава, Живко Колев, кмет на село Горна Студена, Слави Славев, кметски наместник на село Александрово, Тодоринка Атанасова, кметски наместник на серо Совата, Христо Йорданов, кмет на село Драгомирово
  В ролята на наблюдатели и консултанти присъстваха: Пламен Александров, зам.кмет на Община Свищов, Бойко Балтаков, гл. архитект на Община Свищов, Александър Парашкевов - ИТ специалист на Бизнес Център Свищов

     
 • От 12.07 до16.07 и от 19.07 до 23.07 - Компютърни курсове по проект SV-F5 "Информационно осигуряване на селата в общината"

     
     
     

Лектори: Петър Петров - ръководител на "Бизнес Център Свищов",
Александър Парашкевов - специалист "Информационни технологии" при "Бизнес Център Свищов",
Ивайло Петров - експерт към "Бизнес Център Свищов",
Павел Илиев - отдел "Разработване и експлоатация на академични информационни системи" в "Академичен Компютърен Център" при Стопанска Академия "Д.А.Ценов",
Борислав Борисов - web-дизайнер в "Академичен Компютърен Център" при Стопанска Академия "Д.А.Ценов",
Николай Цаков - Отдел "Информационно обслужване" към Община Свищов