БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004


 

Август - 2004 година    

  • През месец август услугите на Бизнес център Свищов ползваха 7 фирми, 1 земеделски производител, 2 безработни. Информационни услуги са ползвали 10 клиента или общо 12 бр., консултантски услуги са ползвали 10 клиента, осъществени са 5 бизнес контакта - 3 фирми, 2 безработни. През този месец на безработен бе разработен бизнес план за кандидатстване по чл.47, ал.1 от ЗНЗ за изплащане на обезщетения накуп.

  • На 05.08.2004 г. се проведе лизингова комисия и бяха одобрени три лизинга на обща стойност 48 000 лева.

  • От 16.08.-12.09.2004 г. административният сътрудник и маркетинговият консултант преминаха интензивен курс на обучение по английски език.

  • През месец август Бизнес център Свищов кандидатства пред Делегацията на Европейската комисия в България с проект по Програма "Европа" 2003 на Европейския съюз. Проектът е с работно име "Acquaintеd society, effective local administration, more effective European integration" и цели да повиши знанията за различните аспекти на европейската интеграция на местно ниво. Резултатите от класирането на проектите ще бъдат обявени през месец декември 2004 г.