БЦ Свищов - Събития
 
  Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004

 
Септември - 2004 година
 • На 7-ми септември в Белене се проведе информационна среща на тема "Възможности за бизнес-партньорства с румънски фирми". На срещата присъстваха г-н Атанас Стамов - първи секретар по икономическите въпроси в посолството на Република България в Румъния, г-жа Елеонора Иванова от Българо-румънската търговско промишлена палата, г-н Петър Дулев - кмет на Белене, Петър Петров - ръководител екип на БЦ Свищов, бизнесмени от общините Белене и Свищов, медии, граждани.

  Петър Дулев - кмет на Белене    Атанас Стамов, Елеонора Иванова

 • На 8-ми септември в село Царевец бе доставена и монтирана нова автобусна спирка. С това започна вторият етап на проекта на "Бизнес Център Свищов" по програма "Форум", финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и съ-финансиран от бюджета на Община Свищов.

       Проектът предвижда частично подобряване на инфраструктурата в селата чрез възстановяване на автобусните спирки, развиване на потенциала за изпълнение на проект "на място" чрез формирането на гражданска неформална група на кметовете и кметските наместници и делегирането на изпълнението на проектните дейности от тях.

      До края на септември ще бъдат обновени спирки в четиринадесет от петнадесетте села на Община Свищов.

 • На 9-ти септември бе открит обновеният двор на Къща-музей "Алеко Константинов" по проект SV-F3 на Обществен форум Свищов. Екипът на Бизнес центъра бе сред поканените официални гости, а на ръководител екипа на Центъра бе изказана специална благодарност за помощта му при спечелване и реализиране на проекта.

  Open    Open
 • На 14-ти септември се състоя работна среща между представители на немска фирма за строително-монтажна дейност и членовете на УС, кметове и служители от общини-членове на АДО

  Open    Open
 • На 16-ти септември в Интер Експо Център София се проведе национална конференция "Публично-частните партньорства в полза на местната общност". Организатори бяха Проект JOBS и НСОРБ. Конференцията бе открита от Нийл Буне - постоянен представител на ПРООН в България и Румен Симеонов - зам.министър на труда и социалната политика.

  Национална конференция 'Публично-частните партньорства в полза на местната общност    Национална конференция 'Публично-частните партньорства в полза на местната общност

        Програмата включваше представяне на правителствените програми в ПЧП, успешни практики в България, представянето на полският опит. Сред лекторите бяха г-н Белин Моллов - зам.министар на МРРБ, Николай Минков - BIBA, а модератори бяха г-жа Ташка Габровска - ръководител на проект JOBS, и Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ.
       Представител на "Бизнес Център Свищов" на националната конференция бе Петър Петров - ръководител екип.

 • На 17-ти септември се състоя откриването на Бизнес Център Бяла Слатина. Гости на откриването бяха инж. Милко Симеонов - кмет на Бяла Слатина, г-жа Христина Христова - министър на труда и социалната политика, г-н Нийл Буне - постоянен представител на ПРООН за България, г-жа Елена Панова - програмен директор в ПРООН, г-жа Ташка Габровска - ръководител на проект JOBS, представители на мрежата бизнес-центрове, граждани и гости.

  Вижте снимки от откриването


  Open     Open
 • На 23.09.2004 г.се проведе лизингова комисия
 • На 24.09.2004 г. в конферентната зала на Бизнес център Свищов се проведе пресконференция вьв връзка с приключване на проект "Нашата обща мечта е наша обща реалност" на Регионален център за МСП - Свищов. Той е финансиран по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество. Целевата група включва 40 младежи от 15 до 18 години от Свищов и Зимнич. Заключителната част от проекта бе на 23 и 24 септември в залата на Бизнес центъра.

  Open    Open
 • На 25-ти септември в конферентната зала на Бизнес център Свищов се състоя среща между осемчленна делегация от китайския град Тай Джоу и представители на местния бизнес. Делегацията включваше заместник-кметът на китайския град, културното аташе на посолството на Китай в София, бизнесмени.

  Open    Open
 • На 29.09.2004 г. в конферентната зала на Бизнес център Свищов се проведе семинар по проект "Да събираме разделно! Да!" на Сдружение "Земя завинаги" по Програма "Местни екоинициативи" на Фондация "ЕкоОбщност".
        Водещ на обучението е Илиян Илиев от Обществения център по околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/ - гр. Варна.
        Срокът на проекта е 4 месеца (септември - декември 2004), а участниците - около 3040 човека.

  Open    Open
 • На 30-ти септември Бизнес център Свищов бе домакин на редовна сесия на Общински съвет Свищов.

  Open    Open

  Други събития:
  • На 6-ти и 7-ми септември Ирена Димитрова - финансов консултант на БЦ Свищов участва в обучение "Работа с клиенти", което се проведе в централата на "Office 1 Superstore" в София. Същото сториха и Петър Петров и Александър Парашкевов на 8-ми и 9-ти. Обучението бе организирано от проект JOBS и фондация "Партньори - България".