БЦ Свищов - Събития
 


Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004

 
Октомври - 2004 година

[+]    През месеца завърши работата по проект "Възстановяване на автобусните спирки в селата" по програма Форум. Петнадесет нови автобусни спирки бяха монтирани в петнадесетте села. Новосъздаденото сдружение на кметовете на селата в Община Свищов с методическата помощ на Бизнес Център Свищов изпълни голяма част от проектните дейности. Резултатите бяха отчетени на мащабна конференция, провела се на 11-ти октомври в нашата конферентна зала.

Царевец Козловец
Проектът е финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и е съфинансиран от Община Свищов.

::: прочетете повече за проекта »   


[+]    В седмицата от 4-ти до 9-ти октомври се проведе вторият етап от курсовете за служителите на кметствата по проект "Информационно осигуряване на селата", финансиран по програма "Форум". Шестнадесет служителя бяха обучени за работата с новият програмен продукт ЕСГРАОН от Петя Буланова - началник териториално звено ГРАО за Велико Търново и от Тамара Донкова - главен експерт ЕСГРАОН в Община Свищов

Open
Open
Open
Open


[+]    През месеца стартираха компютърните курсове за безработни младежи до 29 години. До края на годината в Бизнес Център Свищов петнадесет млажежи ще повишат компютърната си грамотност. Обучението е организирано съвместно с Бюро по труда Свищов и Агробизнесцентър Полски Тръмбеш.

[+]     За поредна година в нашия град се провежда Ден на японската култура. Събитието бе на 23 октомври (събота) от 13.00 до 16.30 часа в читалището. Гостите имаха възможност да видият демонстрация на айкидо, джудо, карате, да опитат японски чай и храна; да облечат и да се снимат с кимоно, униформа на японски училища; да напишат името си с японска калиграфия; да видят изпълнение на "японски танц"; да се забавляват с японски игри на ГО, ШОГИ: да попеят караоке - български песни; да се забавляват с японска анимация; да направят оригами и много други изненади. Входът е свободен.


На 5-ти октомври в заседателната зала на Центъра се проведе общо събрание на сдружението. Дневният ред включваше:

  1. Отчет за извършената дейност за периода декември 2003 г. - септември 2004 г.;
  2. Промяна на седалището на сдружението;
  3. Приемане на нови членове;
  4. Разни.