БЦ Свищов - Събития
 


Събитията по месеци:

[+] Януари 2004
[+] Февруари 2004
[+] Март 2004
[+] Април 2004
[+] Май 2004
[+] Юни 2004
[+] Юли 2004
[+] Август 2004
[+] Септември 2004
[+] Октомври 2004
[+] Ноември 2004
[+] Декември 2004

 

Декември - 2004 година

 • На 22.11.2004 г. екипът на Бизнес център Свищов заедно направи дарение на Социално учебно професионално заведение "Св. Климент Охридски"- с. Овча Могила. Децата в дома получиха учебни пособия на стойност около 300 лева.


 • На 18.12.2004 г. в голямата зала на Бизнес център Свищов се проведе национална среща на ученическите съвети, организирана от Градски ученически съвет гр. Свищов.

 • На 23.12.2004 г. се проведе интервю за избор на 2 стажанти в Бизнес център Свищов. За участие в комисията бе поканен и представител на ТДБТ - гр. Свищов.

 • На 28.12.2004 г. в Бизнес център Свищов се подписаха срочни трудови договори между Ръководител екипа на Бизнес център Свищов като работодател и стажантките Милена Димитрова и Маргарита Цекова, успешно завършили курса по компютърна грамотност по програма "Компютърно обучение на младежи до 29 г." и одобрени на интервю проведено на 23.12.2004 г.

 • На 03.12.2004 г. и 09.12.2004 г. от 18.00-20.30 ч. в голямата зала на Бизнес център Свищов се проведоха курсове по японска култура - японски език (поздрави), чаена церемония, поклон. • Други събития
  • На 03.12.2004 г. компютърният специалист и специалист - управление проекти посетиха Агробизнесцентър - Полски Тръмбеш.
  • На 09.12-10.12.2004 г. в гр.София ръководител екипа взе участие в месечна среща на ръководителите в гр.София.
  • На 14.12-15.12.2004 г. в гр.София финансовият консултант участва в обучение по схемата за финансов лизинг.
  • На 16.12-17.12.2004 г. в гр.София маркетинговият консултант участва в обучение по застраховане на ЗК "ДЗИ" и ЗК "Витоша".