БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

+ Януари 2005
+ Февруари 2005
+ Март 2005
+ Април 2005
+ Май 2005
+ Юни 2005
+ Юли 2005
+ Август 2005
+ Септември 2005
+ Октомври 2005
+ Ноември 2005
+ Декември 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Март - 2005 година
  Други събития:

  [+]  На 26-ти март в залата за обучение на "Бизнес Център Свищов" се проведе пресконференция на министър Филиз Хюсменова, председател на Националният съвет по етническите и демографските проблеми и Емел Етем, зам. председател на ДПС.


    


      Перспективите за изграждане на АЕЦ "Белене", програми и проекти за заетост и социално подпомагане, възможностите за професионална реализация на младежите с висше образование бяха дискутирани пред медиите. На срещата присъстваха и председателят на парламентарната комисия по социална политика д-р Хасан Адемов, Рамадан Алтай - заместник прадседател на комисията по енергетика, Ализан Яхова - главен икономист на ДФ "Земеделие" и Михат Метин от Бюрото за финансово зазузнаване.

  [+]  На 28-ми март се проведе лизингова комисия, на която бе одобрено отпускането на лизинг на стойност 8 140 лева.

  [+]  На 29-ти март се състоя редовното заседание на УС на СНЦ "Бизнес Център Свищов", на което бе приет отчета за първото тримесечие на 2005 година.