БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

+ Януари 2005
+ Февруари 2005
+ Март 2005
+ Април 2005
+ Май 2005
+ Юни 2005
+ Юли 2005
+ Август 2005
+ Септември 2005
+ Октомври 2005
+ Ноември 2005
+ Декември 2005


 
Октомври - 2005 година

 • На 27-ми октомври се състоя Управителен съвет на Бизнес център Свищов. Членовете на УС обсъдиха и приеха План за развитие на БЦС за 2006-та година.

Снимки от събитието


 • На 18-ти октомври в у-ще "Цветан Радославов" се проведе втората квартална сесия от Втория кръг на Квартален Форум Свищов 2005

  Темата за обсъждане на кварталната сесия за жк "Рила" е "Как да намалим замърсяването в района". На сесията бяха обсъдени следните проблеми на квартала:

  • Състояние на тротоарите;
  • Липса на тротоари, улици, осветление;
  • Липса на нормална проходимост;
  • Управление на отпадъците;
  • Липса на съоръжения за отдих;
  • Ниска екологична култура;
  • Разположението на гаражните клетки;
  • Използването "не по предназначение" на гаражните клетки;
  • Шум.

  Проблемите бяха нагледно илюстрирани на видеостената с богат снимков материал, предоставен от сформираната на Първа сесия работна група за квартала.

  Следващата квартална сесия е в квартал "Дунав". Тя ще се състои на 25.10.2005 г. от 16.00 ч. в у-ще "Алеко Константинов" с тема - "Как да решим проблемите с шума и натовареното движение"
Снимки от събитието


 • Проект на Бизнес център Свищов е избран за
  "ИНОВАЦИЯ НА СЕДМИЦАТА 10 октомври 2005 - 16 октомври 2005"
  от Фондация за реформа в местното самоуправление

      Целта на реализираният от Бизнес център Свищов проект бе да оборудва всички кметства и кметски наместничества с компютърна техника, за да се улесни обслужването на жителите на селата и подобрят и поевтинят административните услуги. Създаде се връзка между кметствата чрез изграждане на вътрешна информационна система (интранет) и връзката между селата и общинския център. Друга цел бе създаването на условия за изграждане на мрежа в самите села, а на по-късен етап и възможност за разширяване на тази мрежа чрез включване на нови институции (училище, читалище, интернет-клубове и др.).

 • На 12-ти октомври официално бяха връчени удостоверенията на участниците в курса за озеленители по проект "Красива България"


 • На 11-ти октомври в у-ще "Д. Благоев" се проведе първата квартална сесия от Втория кръг на Квартален Форум Свищов 2005

  Темата за обсъждане на кварталната сесия за жк "Химик" е "Как да облагородим междублоковите пространства и тревни площи". Сесията премина при следния дневен ред:

  • 16:00 - 16:10- Откриване на Кварталният Форум
  • 16:10 - 16:30 - Представяне на Форум процеса
  • 16:30 - 16:45 - Представяне на участниците
  • 16:45 - 16:55 - Представяне на базисна информация по темата в квартала - Работна група
  • 16:55 - 17:05 - Представяне на конкретните мерки, заложени в плана на Общината за квартала през 2006 година
  • 17:05 - 17:15 - Запознаване с елементи от Наредба 1 на Община Свищов, касаещи темата
  • 17:15 - 18:00 - Дискусия по проблемите на темата
  • 18:00 - 18-15 - Кафе-пауза
  • 18:15 - 19:00 - Търсене на конкретни решения по дефинираните проблеми
  • 19:00 - 19:15 - Обобщаване и закриване на сесията

  Сесията предизвика умерен граждански интерес. Бяха зададени множество въпроси към представителите на местната власт, както и бяха дефинирани основните проблеми, тревожещи жителите на квартала.

  Следващите две квартални сесии са както следва:
  • в квартал "Рила" на 18.10.2005 г. с тема - "Как да намалим замърсяването в района"
  • в квартал "Дунав" на 25.10.2005 г. с тема - "Как да решим проблемите с шума и натовареното движение"
Снимки от събитието