БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

+ Януари 2006
+ Февруари 2006
+ Март 2006
+ Април 2006
+ Май 2006
+ Юни 2006
+ Юли 2006
+ Август 2006
+ Септември 2006
+ Октомври 2006
+ Ноември 2006
+ Декември 2006


 
Май - 2006 година

     На 2-ри май 2006 в офиса на "Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество" в София бяха подписани договорите за проектите на "Квартален Форум Свищов". Подписи под девет споразумения положиха директорът на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество г-н Хайнц Кауфман и кмета на Община Свищов г-н Станислав Благов. На церемонията по подписването присъстваха и г-жа Деляна Симеонова от Швейцарската агенция, г-жа Диана Андреева от "Болкан Асист" и Петър Петров от "Бизнес Център Свищов". Осемдесет хиляди лева е проектният фонд, шейсет от които са осигурени от ШАРС и двадесет хиляди съфинансирани от бюджета на Община Свищов.     В периода от септември 2005 година до март 2006 година "Квартален Форум Свищов" проведе общо единадесет сесии - една информационна - 20 септември 2005, три общи - Първа на 4 октомври 2005, Четвърта - 31 януари 2006 и Пета - на 14 март 2006, шест квартални сесии през месеците октомври и ноември 2005 и една извънредна - 7 март 2006. Кварталните форуми се провеждаха през всеки вторник на октомври 2005 в периода 11-25 октомври и през ноември 2005 в периода от 8 -22 ноември, като домакини бяха училищата в кварталите "Химик", "Рила" и Дунав".

     По програма Квартален Форум Свищов ще се реализират общо 9 проекта: един общоградски и осем квартални проекта.

     "Открита сцена в парк "Калето" - част ІІ" е проекта с общоградско значение, който участниците в заседанията на форума избраха измежду три проектни предложения. Този проект е продължение на реализираният през 2005 г. с финансиране на Форд Мото - Пфое проект за превръщане на парк "Калето" в място за провеждане на културни събития чрез изграждане на малка открита сцена. Втората част предвижда почистване, озеленяване и изграждане на открита амфитеатрална сцена, където сред живописната обстановка свищовските творци да показват своя талант и способности преди жителите и гостите на града, и е на стойност 20 251 лева.

     Два проекта на обща стойност 17 427 лева ще се реализират в квартал "Химик". "Зелена надежда за Свищов" се казва проекта на Професионалната гимназия по лека промишленост и строителство, "Училищният двор - моят зелен свят в хармония" е вторият проект, на настоятелството на училище "Димитър Благоев".

     "Изграждане на детски кътове в квартал "Рила" на "Еврорегион "Дунав юг" и "Спортна площадка "Радославов" на училищното настоятелство на училището са двата проекта, които ще се реализират в квартал "Рила", като общият им бюджет възлиза на 14 218,68 лева.

     Квартал "Дунав" ще реализира най-много проекти. И четирите предложения на "Кварталният Форум" бяха одобрени от участниците. Общата сума е 22 293,10 лева, а проектите са "Зелено междучасие" на СОУ "Алеко Константинов", "Кът за отдих с изглед към Дунава" на отдел "Масова физкултура и спортна база", "Два оазиса за нас" на сдружение "Балкански младежки форум" и "Възстановяване на детска площадка в междублоково пространство на бл. 4А, 4Б, и 4В в ЖК "Дунав" на "Регионален център за малки и средни предприятия".     Два дни по-късно договорите бяха подписани и от организациите-изпълнители на проектите. Церемонията се състоя в залата за обучение на "Бизнес Център Свищов".


 • На 23-ти май в София се състоя официалното подписване на споразуменията за стартирането на следващият кръг на Програма "Форум" в България. В този кръг Бизнес Център Свищов, който е лицензиран форум-център ще проведе кръг от 5 сесии в Община Белене на тема "Подобряване качеството на живот".


 • На 30-ти май се проведе информационната сесия на Обществен Форум Белене в зала 26 на Община Белене. Гости бяха кмета на Общината Петър Дулев, Диана Андреева он Сдружение "Болкан Асист". Пред участниците бяха представени оперативната програма, предложението за тема и график на форум сесиите, информация за това "що е форум". На сесията се обсъдиха и вида и състава на работните маси, мястото за провеждане и състава на оперативната група.


  Други събития:

  • На 22-ри май започна обучение "Аниматор", финансирано по програма "Красива България". В курса с продължителност 300 часа участват 15 безработни лица.  • На 31-ви май бе изпита на курсистите в обучението "Компютърна грамотност за младежи до 29 години" организирано от Бюро по труда и Бизнес Център Свищов.