БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

+ Януари 2006
+ Февруари 2006
+ Март 2006
+ Април 2006
+ Май 2006
+ Юни 2006
+ Юли 2006
+ Август 2006
+ Септември 2006
+ Октомври 2006
+ Ноември 2006
+ Декември 2006


 
Юли - 2006 година

 • На 28-ми юли приключи професионалният курс "Сервитьор-барман". В курса с продължителност 100 часа участваха 2 безработни лица.

курс "Сервитьор-барман"' курс "Сервитьор-барман"'


 • На 19-ти юли приключи курса за обучение "Аниматор", финансирано по програма "Красива България". В курса с продължителност 300 часа участваха 15 безработни лица.

 • В Белене се проведе втората сесия на Обществения Форум

  На 18-ти юли в залата на Военен клуб Белене се проведе втората сесия на Обществен Форум Белене. Гости на сесията бяха Диана Андреева от сдружение "Болкан Асист", експертите Христина Ковачева и Мария Юнакова от Министерство на земеделието и горите, Мария Пецова от Бизнес център Свищов, както и г-жа Нина Николова от УНСС

  В първата част на сесията на участниците бе припомнено какво се случи на първа сесия. По-подробно представяне на мерките по Третата стратегическа цел от НСПРСР бе направено от Христина Ковачева и Мария Юнакова. Презентация на тема "Конкурентоспособност на българското селско стопанство (фокус - Северен Централен Регион, община Белене)" направи г-жа Нина Николова. Представен бе и обединеният доклад на създадените на предишната сесия две работни групи.

  След почивката участниците обсъдиха темите "Стартиране на не-земеделски дейности" и "Помощ за създаване и развитие на микро-предприятия с цел насърчаване на предприемачеството и създаване на благоприятна икономическа среда". От представените от работните групи проектни идеи чрез гласуване бяха избрани 3, които да бъдат разработени като проекти, като бяха създадени и работни групи по всяка една от тях.

  Презентация какво представляват бизнес центровете по проект JOBS и какви услуги предоставят на местната общност направи финансовият консултант на Бизнес център Свищов г-жа Мария Пецова.

  В края на сесията участниците обсъдиха и идеи за демо-проекти.

  Следващата сесия на форума е предвидена за 26-ти септември 2006 г.

  Втора сесия на "Обществен Форум Белене"' Втора сесия на "Обществен Форум Белене"'
  Втора сесия на "Обществен Форум Белене"' Втора сесия на "Обществен Форум Белене"'