БЦ Свищов - Събития
 
Събитията по месеци:

+ Януари 2006
+ Февруари 2006
+ Март 2006
+ Април 2006
+ Май 2006
+ Юни 2006
+ Юли 2006
+ Август 2006
+ Септември 2006
+ Октомври 2006
+ Ноември 2006
+ Декември 2006


 
Август - 2006 година

  • На 24-ти август приключи курсът за "Вътрешни ВиК мрежи". По време на обучението си курсистите изучаваха технология на строителството, сградостроителство, ел.инсталации, ВиК вътрешни инсталации на сгради, монтажни дейности, шлосерство и заваряване. Всички участници успешно преминаха курса и в края на месеца ще получат удостоверенията си.
  • На 14-ти август стартира третият за годината компютърен курс за младежи. В него също са включени 10 курсиста. Обучението трябва да приключи до началото на м. октомври.
Компютърен курс за младежи Компютърен курс за младежи
Компютърен курс за младежи Компютърен курс за младежи


  • Джеймс РоуфНа 10-ти август постоянният представител на Международния валутен фонд за България Джеймс Роуф посети община Свищов. Освен посещенията си в няколко местни фирми, г-н Роуф посети и Бизнес център Свищов, както и посетителския център Нове.


  • На 7-ми август започна второто за годината компютърно обучение за младежи по програмата на МТСП. Курсът се провежда съвместно с Бюро по труда Свищов. В него са включени 10 курсиста, които до края на септември ще се обучават на текстообработка, работа с електронни таблици и презентации, интернет.
Компютърен курс за младежи Компютърен курс за младежи
Компютърен курс за младежи Компютърен курс за младежи
Компютърен курс за младежи Компютърен курс за младежи
Компютърен курс за младежи Компютърен курс за младежи


  • През 1-та седмица на август се проведе изпита на курсистите в квалификационно обучение "Сладкар". Курсът стартира на 12 юни и бе финансиран от Бюро по труда. Общият хорариум на курса бе 300 часа, разпределени в 42 дни.