БЦ Свищов - За нас/Контакт

[+] Структура

[+] Екип

[+] Партньори

[+] За контакт

   
 
 
 
 
 

Карта
За контакт с нас:

СНЦ "Бизнес център Свищов"
Свищов 5250
ул. "Димитър Хадживасилев" №2
(в сградата на читалището)
пощенска кутия №22
телефон: (0631) 60-371; 60-373
тел/факс: (0631) 60-768
e-mail: bc@svishtov.org

   "Бизнес център Свищов" е сдружение с нестопанска цел, създадено по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS", което със законни средства подпомага развитието на малкия, средния и фамилния бизнес в региона на община Свищов.

[+] Петър Петров - ръководител екип
[+] Мария Пецова - финансов консултант
[+] Вера Алексиева - маркетингов консултант
[+] Любомир Мирчев- специалист информационни технологии
[+] Камелия Серафимова - административен сътрудник