Бизнес център Свищов БЦ Свищов - Лицензирани професии


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение

    С лицензия №200312111 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), издадена на Центъра за професионално обучение към "Националната мрежа за бизнес развитие" на центровете по проект JOBS Бизнес Център Свищов може да извършва професионално обучение в следните направления:

 1. Професия "Техник-животновъд", код 621040
  1.1. Специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406

 2. Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050
  2.1. Специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501

 3. Професия "Оператор на компютър", код 345100
  3.1. Специалност "Текстообработване", код 3451001

 4. Професия "Офис-секретар", код 346020
  4.1. Специалност "Административно обслужване", код 3460201

 5. Професия "Шивач", код 542110
  5.1. Специалност "Шивачество", код 5421101

 6. Професия "Готвач", код 811070
  6.1. Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701

 7. Професия "Сервитьор-барман", код 811080
  7.1. Специалност "Обслужване на заведения за обществено хранене", код 8110801

 8. Професия "Компютърен график", код 213060
  8.1. Специалност "Компютърна графика", код 2130601, трета степен на професионална квалификация.

 9. Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060,
  9.1. Специалност "Компютърна техника и технилогии", код 5230601, втора степен на професионална квалификация
  9.2. Специалност "Компютърни мрежи", код 5230602, втора степен на професионална квалификация.

 10. Професия "Програмист", код 523090,
  10.1. Специалност "Програмно осигуряване", код 5230901, втора степен на професионална квалификация.

 11. Професия "Икономист-мениджър", код 345010,
  11.1. Специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3450105, трета степен на професионална квалификация,

 12. Професия "Сътрудник в бизнес услуги", код 345040,
  12.1. Специалност "Бизнес услуги", код 3450401, втора степен на професионална квалификация.

 13. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020,
  13.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството “, код 8110201, трета степен на професионална квалификация.

 14. Професия “Камериер”, код 811030,
  14.1. Специалност “Хотелиерство“, код 8110301, първа степен на професионална квалификация.

 15. Професия “Ресторантьор”, код 811060,
  15.1. Специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110602, трета степен на професионална квалификация,
  15.2. Специалност “Кетеринг”, код 8110603, трета степен на професионална квалификация.

 16. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010,
  16.1. Специалност “Организация на туризма и свободното време“, код 8120101, трета степен на професионална квалификация,

 17. Професия “Аниматор”, код 812040,
  17.1. Специалност “Туристическа анимация“, код 8120401, трета степен на професионална квалификация.

 18. Професия “Хлебар-сладкар”, код 541030,
  18.1. Специалност “Производство на хляб и хлебни изделия“, код 5410301, втора степен на професионална квалификация,
  18.2. Специалност “Производство на сладкарски изделия“, код 5410302, втора степен на професионална квалификация.

 19. Професия “Продавач-консултант”, код 341020,
  19.1. Специалност “Продавач-консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.

 20. Професия “Заварчик”, код 521090,
  20.1. Специалност “Заваряване“, код 5210901, първа степен на професионална квалификация.

 21. Професия “Стругар”, код 521100,
  21.1. Специалност “Стругарство“, код 5211001, първа степен на професионална квалификация.

 22. Професия “Шлосер”, код 521110,
  22.1. Специалност “Шлосерство“, код 5211101, първа степен на професионална квалификация.

 23. Професия “Социален работник”, код 762020,
  23.1. Специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация,
  23.2. Специалност “Социални услуги на деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.

 24. Професия “Строител”, код 582030,
  24.1. Специалност “Помощник в строителството”, код 5820301, първа степен на професионална квалификация

  24.2. Специалност “Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация,
  24.3. Специалност “Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация,
  24.4. Специалност “Зидария”, код 5820304, втора степен на професионална квалификация,
  24.5. Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация,
  24.6. Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация,
  24.7. Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация,
  24.8. Специалност “Мозайки”, код 5820308, втора степен на професионална квалификация,
  24.9. Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация,
 25. Професия “Монтажник на ВиК мрежи”, код 582050,
  25.1. Специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, 5820501, втора степен на професионална квалификация,

  25.2. Специалност “Външни ВиК мрежи”, 5820502, втора степен на професионална квалификация.
 26. Професия “Растениевъд”, код 621030,
  26.1. Специалност “Растениевъдство”, код 6210301, първа и втора степен на професионална квалификация.

 27. Професия “Фермер”, код 621060,
  27.1. Специалност “Земеделец”, код 6210601, втора степен на професионална квалификация.,

 28. Професия “Животновъд”, код 621050,
  28.1. Специалност “Животновъдство”, код 6210501, първа и втора степен на професионална квалификация.

 29. Професия “Озеленител”, код 622020,
  29.1. Специалност “Цветарство”, код 6220201, първа и втора степен на професионална квалификация,

  29.2. Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, първа и втора степен на професионална квалификация