БЦ Свищов - Лизинг
     Имате възможност за закупуване на оборудване за производство, селскостопанска техника или съоръжения за извършване на услуги за вашата малка фирма, или да започнете дейност.

Трябва ви оборудване?
Но нямате достатъчно пари...
Банките мълчат...

ЛИЗИНГОВА СХЕМА "JOBS ЛИЗИНГ"

Вие искате:
 • да разширите продукцията си
 • да внедрите ново изделие
 • да подобрите качеството на услугите
 • да промените профила на вашата компания
 • да сте в крак с бързопроменящата се пазарна среда

ЛИЗИНГОВА СХЕМА "JOBS ЛИЗИНГ"

Вие развивате успешно микро или малка фирма,
или сте предприемчив фермер, или занаятчия
Решавате със собствен труд да предлагате
нова услуга, но Ви липсва оборудване.
Искате да стартирате частен бизнес,
а нямате машини.

ЛИЗИНГОВА СХЕМА "JOBS ЛИЗИНГ"

За действащи микро и малки предприятия и други предприемачи с действащ бизнес

Условия по договора:

 • Максимален размер на договорената лизингова стойност: 30 000 лева
 • Лихвен процент: основен лихвен процент плюс 10 пункта
 • Гратисен период: до 6 месеца (може да се ползва и на части, в зависимост от сезонността на бизнеса)
 • Максимален срок за погасяване: до 48 месеца
 • Първоначална вноска: минимум 20 на сто от стойността на закупеното оборудване
 • Гаранции: застраховка на оборудването в полза на бизнес центъра
ЛИЗИНГОВА СХЕМА
Обърнете се към бизнес центровете и бизнес инкубаторите на проект JOBS за:
- подробна информация
- консултация и съдействие по въпросите на финансовият лизинг


     
      ЛИЗИНГОВА СХЕМА "JOBS ЛИЗИНГ"
Вижте кои градове са обхванати от бизнес мрежата на проект JOBS.

Повече информация можете да получите на място в
"Бизнес център Свищов":


град Свищов, 5250
ул. "Димитър Хадживасилев" №2
(в сградата на читалището)
Пощенска кутия 22
телефон: (0631) 60-371, 60-373
тел/факс: (0631) 60-768
e-mail: bc@svishtov.org

Този финансов инструмент се осъществява в рамките на проект
"Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS), инициатива на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).