БЦ Свищов - Лизинг
    Финансова сфема за закупуване на машини за селско стопанство, оборудване за производство и съоръжения за извършване на услуги

Възползвайте се от
финансовото решение на проект JOBS
за безработни
СТАРТИРАЙ С JOBS ЛИЗИНГ

Ако сте безработен, регистриран в Бюрото по труда и
сте в дългия списък на чакащите работа.
Ако мечтаете за собствен малък бизнес, но нямате
нито машини, нито пари и нито дори имот, който да
заложите срещу банков кредит, изходът е
СТАРТИРАЙ С JOBS ЛИЗИНГ

Ако искате да влeзeтe в бизнеса и да
създадете своя фирма.
Да произвеждате и да се радвате на
резултатите от собственият си труд...
СТАРТИРАЙ С JOBS ЛИЗИНГ

Бизнес мрежата на проект JOBS прилага схемата за микрофинансиране
с общ фонд 1 милион лева, които ползват безработни с идеи
за собствен бизнес.
"Стартирай с JOBS лизинг" осигурява при облекчени условия за изплащане
машините, които ви трябват да развиете своя собствена ферма,
свое малко производство или да разкриете ателие за услуги.

СТАРТИРАЙ С JOBS ЛИЗИНГ

За стартиращи предприемачи (до 12 месеца от началото на дейността)

Условия по договора:

  • Максимален размер на договорената лизингова стойност: до 15 000 лева
  • Лихвен процент: основен лихвен процент плюс 10 пункта
  • Гъвкав гратисен период: до 9 месеца (от които максимално 6 месеца през първата година)
  • Максимален срок за погасяване: до 48 месеца
  • Първоначална вноска: 10 на сто от стойността на закупеното обурудване Изплащането се извършва на равни месечни вноски
  • Гаранции: застраховка на оборудването в полза на бизнес центъра

     
     СТАРТИРАЙ С JOBS ЛИЗИНГ
Обърнете се към бизнес центровете и бизнес инкубаторите на проект JOBS за подробна информация, консултация и съдействие по въпросите на финансовият лизинг

Повече информация можете да получите на място в
"Бизнес център Свищов":
град Свищов, 5250
ул. "Димитър Хадживасилев" №2
(в сградата на читалището)
Пощенска кутия 22
телефон: (0631) 60-371, 60-373
тел/факс: (0631) 60-768
e-mail: bc@svishtov.org

Този финансов инструмент се осъществява в рамките на проект
"Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS), инициатива на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).