БЦ Свищов - Лизинг
    Финансова сфема за закупуване на машини за селско стопанство, оборудване за производство и съоръжения за извършване на услуги

JOBS АГРО ЛИЗИНГ

За земеделски производители или предоставящи услуги със земеделска техника

Условия по договора:

  • Максимален размер на договорената лизингова стойност: до 30 000 лева (с опция до 35 000 лв - само за нова техника, подлежаща на регистрационен режим)
  • Лихвен процент: основен лихвен процент плюс 10 пункта
  • Гъвкав гратисен период: до 9 месеца (от които максимално 6 месеца през първата година)
  • Максимален срок за погасяване: до 48 месеца
  • Първоначална вноска: 20 на сто от стойността на закупеното оборудване. Изплащането се извършва на равни месечни вноски
  • Гаранции: застраховка на оборудването в полза на бизнес центъра

     
     JOBS АГРО ЛИЗИНГ
Обърнете се към бизнес центровете и бизнес инкубаторите на проект JOBS за подробна информация, консултация и съдействие по въпросите на финансовият лизинг

Повече информация можете да получите на място в
"Бизнес център Свищов":
град Свищов, 5250
ул. "Димитър Хадживасилев" №2
(в сградата на читалището)
Пощенска кутия 22
телефон: (0631) 60-371, 60-373
тел/факс: (0631) 60-768
e-mail: bc@svishtov.org

Този финансов инструмент се осъществява в рамките на проект
"Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS), инициатива на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).