Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
9 октомври 2006 г.
Ръководителят екип участва в работно пътуване и заключителна среща на екипа на Проект "УРСР" и на неговите ключови партньори в Гърция и ТурцияСъбитието имаше четири основни цели:
  1. Обмен на опит между гръцка МИГ в община Суфли и първите 11 български МИГ, основани по Проект "УРСР", относно прилагането на подходите Leader II и Leader+;
  2. Обобщаване на изпълнението на ФДИ 2005 и анализ на възможностите за консолидиране на МИГ съгласно изискванията на МЗГ;
  3. Планиране на дейностите на 11-те МИГ по проект "Селска мрежа и Лидер";
  4. Укрепване на партньорството между Toполовград, Ивайловград и Маджарово със съответните турски общини, партньори по Проект "PHARE Cross border cooperation Bulgaria-Turkey programme 2006".
В срещата участваха:
  • Членовете на МИГ: Гърмен, Сатовча, Якоруда, Белица, Трън, Вършец, Тополовград, Маджарово, Ивайловград, Ардино, Кирково;
  • Кметовете на пилотните общини;
  • Представители от: МЗГ, ПРООН, "Възможности 21" и Проект "Община модел";
  • ЗУП на Проект "УРСР"
От 4-ти до 8 септември бяха посетени обекти в Суфли, Гърция, и Кърклaрeли, Турция. Проведоха се и два семинара в Одрин и Истанбул.
Суфли, Гърция Суфли, Гърция
'Семинар Турция 'Семинар Турция
Схема за финансов лизинг 'Света София, Турция
всички новини за 2006 г. »
Последни новини: